De vraag naar duurzame woningen en duurzame woningbouw wordt steeds groter. Mensen beseffen zich dat de toekomstige vraag naar grondstoffen de aarde zullen uitputten. Daarnaast is er een groot energievraagstuk waar men mee worstelt. Zelf voorzienende gebouwen, energiezuinig wonen en het circulaire bouwen.

circulaire bouw

Duurzaamheid in de bouw

Duurzame woningen kunnen op diverse manieren gerealiseerd worden. Veel mensen zijn al bekend met zelfvoorzienende huizen die voldoen aan labels en keurmerken, goed geïsoleerd zijn en een manier hebben om zelf energie op te wekken. Een andere manier is om bij de bouw van de woning zelf rekening te houden met materiaal dat gemakkelijk te recyclen is. Zo is er nauwelijks of geen verlies van grondstoffen. Als laatste manier is er nog circulaire renovatie. Bij deze renovatie wordt bestaande bouw gerenoveerd tot meer milieu vriendelijke gebouwen.

Wat is circulaire bouw?

Bij circulaire bouw worden energiezuinige gebouwen gerealiseerd. Daarbij
wordt rekening gehouden met de materialen kringloop. Zo worden er bijvoorbeeld bij de constructie herbruikbare materialen gebruikt. Op deze manier gaan er geen materialen verloren. Deze materiaal kringloop in de bouw wordt steeds populairder. De overheid verzorgt subsidies om de kringloop in de bouwsector te stimuleren. Stichting Circulair Bouwen moedigt aan op congressen en meetings. Het slim gebruiken van grondstoffen kan dus allerlei voordelen hebben. Het hergebruiken van producten, materialen en grondstoffen zorgt voor een gesloten kringloop.

energiezuinige woningen

Certificaten en keurmerken in de circulaire bouw

Er zijn verschillende regelingen van de overheid waardoor een bouwbedrijf kans heeft op subsidies. Hiervoor moet de woning wel voldoen aan voorwaarden. Hiervoor kan het bedrijf een keurmerk of certificaat krijgen.

Voorbeelden van dergelijke certificaten

Een duurzaam gebouw volgens de Nederlandse rijksoverheid

  • water besparen;
  • gezond binnenmilieu hebben;
  • materiaal besparend zijn;
  • bestaan uit materialen die men kan hergebruiken;
  • energie besparen;
  • weinig hinder geven van licht, geluid, e.d.;
  • en ook niet vervuilen zoals met CO2 uitstoot.

Duurzame woning

Duurzame woningen zijn energiezuinige huizen die aan de eisen voldoen om energie te besparen. Daarvan hebben sommige vergaande manieren om de verbruikte energie terug te winnen. Zodoende een aantal voorbeelden van zulke duurzame woningen.

1. Passiefhuis

Een passiefwoning is een goed geïsoleerde woning die het energie verbruik van de bewoners naar het minimum brengt. De woning is dan ook meestal voorzien van dubbelglas. Soms zelfs drievoudige beglazing. Alle materialen in de woning zorgen voor een minimaal warmteverlies.

2. Nulwoning

nulwoning

Een nulwoning is een energie neutrale woning die evenveel energie opwekt als het verbruikt. Vaak is zo’n woning goed geïsoleerd. Ook heeft hij zonnecellen en is voorzien van moderne manieren om energie te besparen. Het verschil met een passiefwoning is dat het passief certificaat niets zegt over het opwekken van energie. Het certificaat zegt enkel iets over energieverbruik.

3. Zelfvoorzienend huis

Een zelfvoorzienend huis wekt 100% van de elektriciteit op. Ook wordt het eigen drinkwater gefilterd en afvalwater gezuiverd.

Al met al zijn er dus heel wat manieren om zuinig te bouwen en te leven. Wil je echter meer informatie over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met mij op.

Duurzame woningen van herbruikbare materialen