Wanneer jongeren niet of nog niet goed genoeg voor zichzelf kunnen zorgen, maar toch een bepaalde mate van zelfstandigheid willen, is begeleid wonen een goede optie. Deze stap naar zelfstandigheid is vaak een belangrijke stap voor jongvolwassenen. Als thuis wonen niet meer gaat of behoefte is aan onafhankelijkheid dan zijn er verschillende alternatieven. Er zijn drie van deze alternatieven te onderscheiden. Wanneer worden deze vormen toegepast en wat betekenen ze precies.

Help

Jongeren begeleiding

Ambulante jongeren begeleiding

Bij jongeren begeleiding komt er op bepaalde afgesproken momenten iemand van de thuiszorg langs om hulp te bieden op het gebied van zelfredzaamheid, zelfstandigheid en sociale interacties. Deze begeleiding valt onder thuiszorg en heeft als doel om jongeren verder te helpen in hun ontwikkeling en perspectief te krijgen. Jongeren begeleiden wordt dus gedaan door een ambulante zorgverlener bij de jongere thuis.

Begeleid wonen

Bij begeleid wonen woon je zo zelfstandig mogelijk, maar onder begeleiding voor bepaalde dingen die je niet meer goed kunt. Er is dan begeleiding voor aanwezig om te helpen. Als je begeleid woont, woon je niet in een instelling. Je bent zelfstandig met ambulante zorgverlening. Dat wil zeggen dat je zorgverlener naar je toe komt.  

Begeleid wonen

Wat is begeleid wonen?

Personen met een beperking wonen zelfstandig, maar krijgen wat extra ondersteuning. Vaak gaat het om ondersteuning van kleinere dingen, maar in het grote geheel is de persoon nog zelfstandig. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen jongeren of volwassenen of het soort beperking. Deze woonvorm is dus bijvoorbeeld voor mensen met een verstandelijke, motorisch, sensorische of autistische beperking. Wanneer begeleid wonen niet meer voldoende ondersteuning biedt, kun je denken aan beschermd wonen. Er bestaat ook nog Begeleid Wonen Plus. Dit is een tussenvorm die iets meer begeleiding biedt dan begeleidt wonen.

Beschermd wonen

Beschermd wonen

Iemand die beschermd woont kan niet meer zelfstandig wonen door psychische of psychosociale problemen. Wanneer begeleid wonen niet voldoende is, kan deze persoon in aanmerking komen voor een kamer met beschermd wonen. Er wordt gekeken naar de specifieke situatie van die persoon zodat er een plan kan worden gemaakt voor de begeleiding.

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen is een woonvorm voor mensen met psychische problemen. Zij kunnen onder begeleiding wonen in een instelling of wooninitiatief en worden daar dagelijks ondersteund in hun dagelijkse activiteiten.

Per gemeente kunnen de bovenstaande woonvormen verschillen. Heb je vragen over beschermd wonen, begeleid wonen of jongerenbegeleiding? Neem gerust contact op!

Begeleid wonen voor jongvolwassenen